KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Zmiany właściwości rzeczowej i w postępowaniu uproszczonym

Jedną z proponowanych zmian kodeksu postępowania cywilnego ma być podwyższenie progu wartości przedmiotu sporu decydującego o właściwości sądu okręgowego do 100.000 złotych oraz wyeliminowanie wyłączenia z zakresu właściwości sądów okręgowych spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

28 października 2022

W zakresie postępowań uproszczonych zostały odnotowane zmiany w zakresie rozpoznawania zażaleń na postanowienia wydane przez sąd pierwszej instancji. Projekt przewiduje również dodatkowe uproszczenia w odniesieniu do tzw. spraw bagatelnych (prostych), tj. spraw o wartości przedmiotu sporu do 4.000 złotych (obecnie próg ten wynosi 1.000 złotych).

Zapraszamy do lektury artykułu r.pr. Katarzyna Serwin, opublikowanego dzisiaj w gazecie Rzeczpospolita, w którym autorka przybliża treść kluczowych zmian kodeksu postępowania cywilnego w zakresie właściwości rzeczowej i postępowań uproszczonych oraz dokonuje oceny zasadności proponowanej nowelizacji.

Pełna treść artykułu dostępna jest poniżej.

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym  świadczy usługi doradztwa przy ofertach publicznych, obsłudze crowdfundingu, transakcji M&A, jak również doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego, świadcząc usługi m. in. w zakresie działalności firm inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów zarządzających aktywami, banków (depozytariuszy), a także w zakresie obsługi sporów sądowych dla podmiotów rynku kapitałowego.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn