KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Zasada (nie)dobrego sąsiedztwa przy budowie farm fotowoltaicznych i wiatrowych

Realizacja inwestycji polegającej na budowie farm fotowoltaicznych, które lokowane są najczęściej na terenach użytkowanych rolniczo, jest poprzedzona koniecznością spełnienia szeregu warunków przez inwestora.

31 maja 2023

Zgodnie z przepisami, realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej, wymaga m.in. uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (WZ), o ile na danym terenie nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przyjmując, że w takiej sytuacji do uzyskania WZ konieczne byłoby zachowanie jednego z warunków wydania tej decyzji tj. zasady dobrego sąsiedztwa, warunek taki znacznie utrudniałby i w praktyce uniemożliwiał w większości przypadków realizację takich inwestycji.

Zasada ta, zwana również zasadą kontynuacji, zapewnia dostosowanie nowej zabudowy do stanu zastanego, do cech zagospodarowania terenu sąsiedniego, jej celem jest zagwarantowanie ładu przestrzennego tworzącego harmonijną całość co oznacza zasadniczo brak możliwości realizowania inwestycji budowlanych odbiegających od tych już zrealizowanych na terenach sąsiednich.

W artykule „Zasada (nie) dobrego sąsiedztwa farm fotowoltaicznych”” opublikowanym w dodatku specjalnym gazety Rzeczpospolita oraz w serwisie KancelarieRP r. pr. Magdalena Głowacka – Dziedzic wyjaśnia na czym polega problem z zachowaniem tej ważnej zasady, udziela odpowiedzi na pytanie, czy ma ona zastosowanie do farm fotowoltaicznych oraz omawia kontrowersje z nią związane. 

Pełna treść artykułu dostępna jest pod linkiem. 

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym  świadczy usługi doradztwa w obszarze regulacji dotyczących sektora energetycznego, w tym obsługi projektów dotyczących Zielonej Energii, a także zajmuje się specjalistycznym doradztwem obejmującym systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii (OZE).

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn