KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Przyjęcie modelu naprawiania wyłącznie skutków powstałych nadużyć nie zabezpieczy w pełni interesów klientów

Zapraszamy do lektury wywiadu z r. pr. Nikolą Jadwiszczak – Niedbałką, który ukazał się w dzisiejszym wydaniu gazety Dziennik Gazeta Prawna, w którym mec. Jadwiszczak - Niedbałka komentuje przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

14 października 2022

Propozycja nadania Rzecznikowi Finansowemu nowych uprawnień została zainicjowana przez samego Rzecznika, który zgłosił uwagi do pierwotnej wersji projektu. Na ten moment Rzecznikowi przysługuje wyłączenie uprawnienie do inicjowania spraw sądowych w obronie praw konsumentów, bowiem zakres spraw w jakich może występować, tj. nieuczciwe praktyki rynkowe (np. misseling), dotyczą wyłącznie tej kategorii podmiotów. Proponowana zmiana znacznie rozszerzałąby zakres kompetencji Rzecznika, nadając mu uprawnienie do zainicjowania właściwe każdej sprawy cywilnej, na wzór uprawnień jakie przysługują prokuratorowi.

W ocenie Rzecznika Finansowego zmiana umożliwi skuteczne i pełne wykonywanie przez niego kompetencji procesowych. Proponowana zmiana jest więc kolejnym krokiem mającym na celu ułatwienie klientom rynku finansowego dochodzenia przysługujących im roszczeń. Jak zauważa r. pr. Nikola Jadwiszczak – Niedbałka „Przyjęcie modelu naprawiania wyłącznie skutków powstałych nadużyć nie zabezpieczy w pełni interesów klientów”.

Zapraszamy do lektury wywiadu, który został opublikowany w dzisiejszym wydaniu Dziennik Gazeta Prawna w serwisie internetowym oraz w wersji papierowej.

Jednocześnie zachęcamy do śledzenia postępu prac nad projektem.

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym świadczy usługi doradztwa przy ofertach publicznych, obsłudze crowdfundingu, transakcji M&A, jak również doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego, świadcząc usługi m. in. w zakresie działalności firm inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów zarządzających aktywami, banków (depozytariuszy), a także w zakresie obsługi sporów sądowych dla podmiotów rynku kapitałowego.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn