KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Raportowanie FATCA/CRS – przesunięcie terminów

W dniu 26 czerwca 2020 r. na stronie internetowej RCL opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami („Projekt rozporządzenia”)

29 czerwca 2020

Projekt rozporządzenia przewiduje wydłużenie terminów na przekazanie Szefowi KAS:

a)    do dnia 31 lipca 2020 r. - informacji o rachunkach raportowanych oraz rachunkach nieudokumentowanych za 2019 r., o których mowa w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („Ustawa CRS”),

b)    do dnia 31 lipca 2020 r. - informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych za 2019 r. i informacji o niewystępowaniu w stosunku do prowadzonego rachunku finansowego okoliczności skutkujących powstaniem obowiązku przekazania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych za 2019 r., o którym mowa ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wykonaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA („Ustawa FATCA”),

c)     informacji dotyczących schematów podatkowych przekazywanych na podstawie przepisów ustawy Ordynacji podatkowejustawę z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.

W związku z faktem, że określone przepisami Ustawy CRS oraz Ustawy FACTA terminy na przekazanie raportów upływają w dniu 30 czerwca 2020 r. prace nad Projektem rozporządzenia powinny zostać zakończone, a jego treść ogłoszona nie później niż w tym dniu.

Zgodnie z opublikowaną treścią Projekt rozporządzenia ma wejść i życie z dniem ogłoszenia.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn