KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Projekt rozporządzenia w sprawie przekazywania informacji o transakcjach

W dniu 22 czerwca 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną.

10 sierpnia 2018

Projekt Rozporządzenia stanowi wykonanie zawartego w art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 poz. 723, dalej: Ustawa), upoważnienia do wydania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych rozporządzenia określającego sposób sporządzania i przekazywania oraz tryb przekazywania informacji o których mowa w art. 72 Ustawy (tzw. transakcje progowe) oraz formularza, o którym

mowa w art. 77 Ustawy (tzw. formularz identyfikujący instytucję obowiązaną) do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.


Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 13 października 2018 r.

Projekt rozporządzenia >>

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn