KRWLEGAL wielokrotnie rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Financewell

FinanceWell partnerem Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna

FinanceWell, jako Familly Office, świadczy usługi administrowania majątkiem klientów. Klienci Family Office otrzymują całościową obsługę monitorowania bieżącego stanu inwestycji z uwzględnieniem sytuacji rynkowej oraz omówieniem najlepiej dopasowanych koncepcji do strategii preferowanych przez klienta. Szyte na miarę rozwiązania Family Office wraz z szerokim wsparciem prawno-podatkowym Kancelarii KRWLEGAL służą całościowemu spojrzeniu na planowanie majątkowe klienta oraz koncentrację i koordynację usług.

Financewell jest agentem firmy inwestycyjnej podlegając nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Więcej informacji: financewell.pl

Kancelarie RP

Kancelarie RP partnerem Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Kancelarie RP są największą w Polsce Siecią zrzeszającą dynamicznie rozwijające się, w pełni niezależne kancelarie prawne. Partnerzy Sieci stale współpracują z ponad trzystu Adwokatami i Radcami Prawnymi, świadcząc wysoko wyspecjalizowaną obsługę prawną w ramach wszystkich dziedzin prawa oraz stanowią istotne wsparcie  merytoryczne  wydawnictw prawnych „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” – najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce.

Więcej informacji: www.kancelarierp.pl

Fundacja im. Tadeusza Kantora

Fundacja im. Tadeusza Kantora partnerem Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Fundacja im. Tadeusza Kantora została założona w 1994 roku, po śmierci artysty. Celem Fundacji jest opieka nad jego dorobkiem artystycznym oraz jego upowszechnianie, a także wspieranie nowych działań artystycznych i badawczych w duchu artystycznej i intelektualnej wolności. Fundacja realizuje projekty artystyczne w Polsce i na świecie, oraz opiekuje się Domem Twórczości Tadeusza Kantora i Marii Stangret w Hucisku, gdzie od 2015 roku prowadzi międzynarodowy program rezydencji artystycznych.

Więcej informacji: www.kantorfoundation.pl

Fundacja im. Tadeusza Kantora

Fundacja Między Niebem a Ziemią

Fundacja Między Niebem a Ziemią partnerem Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Fundacja Między Niebem a Ziemią została założona 17 maja 2011 roku przez radcę prawnego mec. Sylwię Zarzycką. Najważniejszym celem fundacji jest pomoc dzieciom śmiertelnie i nieuleczalnie chorym oraz ich rodzinom.

Organizacja organizuje kreatywne akcje charytatywne w całej Polsce i pomaga kilkudziesięciu rodzinom z całego kraju, udzielając wsparcia finansowego i duchowego, dając poczucie, że nie są same i mogą zawsze na kogoś liczyć.

Fundacja pomaga pokrywać koszty leczenia, rehabilitacji, leków, operacji, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, zapewnia codzienną pomoc w trudnych sytuacjach, udziela wsparcia prawnego.

Do celów statutowych fundacji należą:

 • udzielanie pomocy rodzicom i dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej związanej z powstaniem bądź ujawnieniem się chorób zagrażających życiu dzieci oraz podnoszenie komfortu i jakości życia rodzin i dzieci,
 • działanie na rzecz niepełnosprawnych i nieuleczalnie chorych dzieci,
 • działalność charytatywna,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • promocja działalności prawnej pro publico bono,
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 • integracja dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi i nieuleczalnie chorymi.

Więcej informacji: miedzyniebemaziemia.pl

Fundacja im. Tadeusza Kantora
 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn