KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2024 · The Legal 500

Financewell

FinanceWell partnerem Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna

FinanceWell, jako Family Office, świadczy usługi administrowania majątkiem klientów. Klienci Family Office otrzymują całościową obsługę monitorowania bieżącego stanu inwestycji z uwzględnieniem sytuacji rynkowej oraz omówieniem najlepiej dopasowanych koncepcji do strategii preferowanych przez klienta. Szyte na miarę rozwiązania dotyczące usług Family Office wraz z szerokim wsparciem prawno-podatkowym Kancelarii KRWLEGAL służą całościowemu spojrzeniu na planowanie majątkowe klienta oraz koncentrację i koordynację usług.

Financewell jest agentem firmy inwestycyjnej podlegając nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Więcej informacji: financewell.pl

KRWConnect

KRWConnect partnerem Krzysztof Rożko i Wspólnicy

KRWConnect jest platformą finansowania społecznościowego, na której prezentowane są informacje o Projektodawcach, którzy poszukują finansowania w celu realizacji przedsięwzięć gospodarczych. Na platformie prezentowane są informacje dotyczące emitentów, którzy prowadzą lub zamierzają prowadzić emisje akcji lub udziałów do wartości nie wyższej niż 1 000 000 EUR lub poszukują finansowania przedsięwzięć gospodarczych w drodze udzielenia im pożyczki. Publikowanie na platformie KRWConnect informacji na temat Projektodawców, prowadzonych przez nich ofert objęcia akcji lub udziałów lub udzielenia pożyczki mają na celu zwiększenie szansy na rozwój działalności prowadzonej przez Projektodawców, poprzez wykorzystanie potencjału tkwiącego w finansowaniu społecznościowym.

Więcej informacji: krwconnect.pl

Fundacja Między Niebem a Ziemią

Fundacja Między Niebem a Ziemią partnerem Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Fundacja Między Niebem a Ziemią została założona 17 maja 2011 roku przez radcę prawnego mec. Sylwię Zarzycką. Najważniejszym celem fundacji jest pomoc dzieciom śmiertelnie i nieuleczalnie chorym oraz ich rodzinom.

Organizacja organizuje kreatywne akcje charytatywne w całej Polsce i pomaga kilkudziesięciu rodzinom z całego kraju, udzielając wsparcia finansowego i duchowego, dając poczucie, że nie są same i mogą zawsze na kogoś liczyć.

Fundacja pomaga pokrywać koszty leczenia, rehabilitacji, leków, operacji, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, zapewnia codzienną pomoc w trudnych sytuacjach, udziela wsparcia prawnego.

Do celów statutowych fundacji należą:

 • udzielanie pomocy rodzicom i dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej związanej z powstaniem bądź ujawnieniem się chorób zagrażających życiu dzieci oraz podnoszenie komfortu i jakości życia rodzin i dzieci,
 • działanie na rzecz niepełnosprawnych i nieuleczalnie chorych dzieci,
 • działalność charytatywna,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • promocja działalności prawnej pro publico bono,
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 • integracja dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi i nieuleczalnie chorymi.

Więcej informacji: miedzyniebemaziemia.pl

Fundacja im. Tadeusza Kantora

Fundacja im. Tadeusza Kantora

Fundacja im. Tadeusza Kantora partnerem Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Fundacja im. Tadeusza Kantora została założona w 1994 roku, po śmierci artysty. Celem Fundacji jest opieka nad jego dorobkiem artystycznym oraz jego upowszechnianie, a także wspieranie nowych działań artystycznych i badawczych w duchu artystycznej i intelektualnej wolności. Fundacja realizuje projekty artystyczne w Polsce i na świecie, oraz opiekuje się Domem Twórczości Tadeusza Kantora i Marii Stangret w Hucisku, gdzie od 2015 roku prowadzi międzynarodowy program rezydencji artystycznych.

Więcej informacji: www.kantorfoundation.pl

Fundacja im. Tadeusza Kantora

Kancelarie RP

Kancelarie RP partnerem Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Kancelarie RP są największą w Polsce Siecią zrzeszającą dynamicznie rozwijające się, w pełni niezależne kancelarie prawne. Partnerzy Sieci stale współpracują z ponad trzystu Adwokatami i Radcami Prawnymi, świadcząc wysoko wyspecjalizowaną obsługę prawną w ramach wszystkich dziedzin prawa oraz stanowią istotne wsparcie  merytoryczne  wydawnictw prawnych „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” – najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce.

Więcej informacji: www.kancelarierp.pl

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn