KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

TARCZA 4.0 - Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Uchwalona w dniu 4 czerwca 2020 r. przez Sejm RP tarcza antykryzysowa 4.0. („Tarcza 4.0.”) wprowadza zmiany w zakresie raportowania schematów podatkowych.

9 czerwca 2020

Podatnicy wrócą do obowiązku raportowania schematów transgranicznych od 1 lipca 2020 r.

Dotychczasowe zmiany

Na wstępie warto wspomnieć, że już pierwsza Tarcza Antykryzysowa zawiesiła obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR), zarówno standaryzowanych, jak i transgranicznych. Zgodnie z przepisami pierwszej ustawy COVID-19 z dnia 2 marca 2020 r. terminy na złożenie MDR, o których mowa w mowa w dziale III rozdziale 11a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 (dalej: „OrdPod”)), nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Zasady te odnoszą się obecnie zarówno do schematów podatkowych transgranicznych, jak i innych niż transgraniczne (tzw. schematów podatkowych krajowych).

Zmiany wprowadzone Tarczą 4.0.

Tarcza 4.0 wprowadza zróżnicowanie terminów raportowania schematów w odniesieniu do schematów transgranicznych oraz schematów krajowych.

Tarcza 4.0. zmienia treść art. 31y ust. 1 ustawy COVID-19 w ten sposób, że terminy raportowania schematów podatkowych nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, przy czym w przypadku schematu podatkowego transgranicznego w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 12 OrdPod (dot. to schematów podatkowych transgranicznych) nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Mając powyższe na uwadze, wskazać należy, że od 1 lipca br. przedsiębiorcy będą musieli raportować schematy podatkowe transgraniczne, czyli operacje z udziałem podmiotów zagranicznych.

Raportowanie schematów krajowych ma mocy postanowień przepisów Tarczy 4.0. uległo przedłużeniu do czasu trwania stanu epidemii. Podatnicy będą musieli wrócić do raportowana schematów po 30 dniach od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn