KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Realizacja administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej

Wejście w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), skutkowało m.in. wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego możliwości dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych także na drodze postępowania cywilnego.

24 lutego 2023

Rozporządzenie przewiduje, iż niezależnie od skargi do organu nadzorczego na czynność podmiotu przetwarzającego dane osobowe, może zostać wszczęte odrębne postępowanie cywilne przed sądem powszechnym. Proste przyjęcie wskazanej reguły wiąże się jednak z ryzykiem, iż w przypadku prowadzenia dwóch postępowań: administracyjnego oraz cywilnego, w identycznych stanach faktycznych, mogą zostać wydane niespójne, a nawet sprzeczne ze sobą orzeczenia.

Polska ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych szczegółowo reguluje tryby dochodzenia praw w obu postępowaniach w celu eliminowania wskazanego ryzyka, co z kolei skutkuje wątpliwościami w zakresie zgodności tych regulacji z RODO jako aktem prawnym wyższego rzędu.

Zapraszamy do lektury artykułu r. pr. Magdaleny Piekarczyk w Kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy opublikowanego w dniu 24 lutego br. w serwisie KancelarieRP, w którym autorka omawia kwestie związane z ochroną danych osobowych przed właściwymi organami, w szczególności w kontekście skuteczności ochrony oraz pewności prawa.

Pełna treść artykułu dostępna jest pod linkiem.

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w szczególności świadczy w zakresie prawa nowych technologii,  cyberbezpieczeństwa czy sporów sądowych.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn