KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

"PPP w infrastrukturze parkingowej i rewitalizacyjnej"

W "Biuletynie Partnerstwa Publiczno-prywatnego 2018”, wydanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, znalazły się wypowiedzi Katarzyny Majer-Gębskiej, adwokat z naszej kancelarii, opublikowane w tekście Doroty Kaczyńskiej pt. "PPP w infrastrukturze parkingowej i rewitalizacyjnej”.

3 kwietnia 2018

Fragment publikacji:

"Większość postępowań mających inicjować realizację projektów PPP w infrastrukturze parkingowej zostało wszczętych i prowadzonych na podstawie ustawy o koncesjach. Zdaniem Majer-Gębskiej, prawdopodobnie wybór takiej formy podyktowany był po stronie samorządów chęcią scedowania na koncesjonariusza zasadniczego ryzyka ekonomicznego, oraz minimalizacją zaangażowania środków publicznych.– Jednak tego typu inwestycja, która wymaga dość dużych nakładów, prawdopodobnie nie dawała inwestorom wystarczającego prawdopodobieństwa odzyskania przez koncesjonariusza poniesionych nakładów. Przy realizacji kolejnych projektów infrastruktury parkingowej z zaangażowaniem partnera prywatnego należy rozważyć zatem wszczęcie postępowania na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych, co pozwoli odpowiednio ukształtować podział zadań i ryzyk – zauważa Katarzyna Majer-Gębska".

Źródło "Biuletyn Partnerstwa Publiczno-prywatnego 2018”.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn