KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

"Nowe wymogi dla kandydatów do pracy w finansach"

W "Gazecie Giełdy Parkiet" z dnia 9 października 2017 r., został opublikowany felieton wspólnika naszej kancelarii - radcy prawnego Michała Karwasińskiego, na temat projektu ustawy o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego.

9 października 2017

Fragment publikacji:

"

Obecnie pracodawcy mogą żądać od pracowników lub kandydatów do pracy informacji dotyczących ich zatargów z prawem wyłącznie w przypadku, gdy przepisy szczególne określają dla danych pracowników taki obowiązek. W przypadku sektora finansowego wymóg taki jest nałożony względem osób pełniących funkcje w organach instytucji finansowych lub podmiotów świadczących na rzecz instytucji finansowych usługi agencyjne. W odniesieniu natomiast do pozostałych pracowników, zarówno tych szeregowych, jak i należących do kadry kierowniczej, co do zasady przepisy prawa nie przewidują wymogu niekaralności. Tym samym znakomita większość pracowników szeroko rozumianych instytucji finansowych nie jest objęta wymogiem niekaralności, a w rezultacie formalnie brak jest możliwości zweryfikowania tego przez pracodawcę. Jednocześnie zauważyć należy, że szereg aktów prawnych regulujących szczegółowo działalność poszczególnych typów instytucji finansowych nakłada w odniesieniu do ich pracowników ogólne wymogi dotyczące ich kwalifikacji, w tym posiadania stosownych uprawnień zawodowych".

Czytaj więcej na www.parkiet.com

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn