KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Kryptowaluty jako narzędzie prania brudnych pieniędzy

Wzrost popularności kryptowalut, ich zdecentralizowany charakter, anonimowa natura oraz ograniczona kontrola regulacyjna sprawiają, że coraz częściej stanowią one narzędzie legalizacji środków uzyskiwanych z działalności przestępczej.

19 października 2023

Podmioty świadczące usługi w obszarze walut wirtualnych (wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi, walutami wirtualnymi oraz walutami emitowanymi przez państwo oraz pośrednictwa w tym obszarze i prowadzenia rachunków), jako instytucje obowiązane w świetle przepisów ustawy AML, chcąc uchronić się przed ryzykiem wykorzystania ich usług do prania „brudnych” pieniędzy powinny stosować w ramach swoich struktur organizacyjnych szereg rozwiązań wynikających z nałożonych na nie obowiązków sformułowanych w ustawie z  1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu  pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Ponadto każda instytucja obowiązana winna dążyć do jak najszerszego wywiązywania się z obowiązków związanych z AML również ze względu na grożące w tym zakresie sankcje administracyjne oraz możliwość kwalifikacji działań lub zaniechań osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków AML w ramach jej struktur jako przestępstw zagrożonych nawet karą pozbawienia wolności. W tym zakresie, ze względu na złożoność przedmiotowych obowiązków oraz celem redukcji ryzyka prawnego, pomocne może okazać się zasięgnięcie pomocy podmiotów profesjonalnie zajmujących się aplikacją stosownych rozwiązań w strukturach jednostek obowiązanych. 

Zapraszamy do lektury artykułu r.pr. Krzysztofa Rożko oraz r.pr. Mateusza Pisarskiego, opublikowanego dzisiaj w gazecie Rzeczpospolita oraz w serwisie internetowym Rzeczpospolita w którym autorzy omawiają definicję kryptowlaut, metody prania pieniędzy z ich wykorzystaniem, sankcje administracyjne i karne za to grożące oraz środki służące zapobieganiu temu zjawisku.

Pełna treść artykułu dostępna jest pod linkiem

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym świadczy usługi doradztwa przy ofertach publicznych, obsłudze crowdfundingu, transakcji M&A, jak również doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego, świadcząc usługi m. in. w zakresie działalności firm inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów zarządzających aktywami, banków (depozytariuszy), a także w zakresie obsługi sporów sądowych dla podmiotów rynku kapitałowego.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 

 

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn