KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowy o dzieło albo w związku z ustaniem odpłatnego pełnienia funkcji, z wyłączeniem umowy agencyjnej – nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

3 stycznia 2023

Z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych -  nie wynika jasno m.in, czy te ograniczenia odnoszą się  również do świadczeń przyznawanych przez pracodawcę/zleceniodawcę na podstawie regulacji wewnętrznych oraz czy ograniczenie temporalne dotyczą momentu nabycia prawa do świadczenia lub ustalenia jego wysokości,  czy też chwili jego wypłaty. Wątpliwości interpretacyjne zgłaszane są również, co do zakresu świadczeń, które objęte są ograniczeniami Ustawowymi.

Zapraszamy do lektury artykułu r.pr. Magdaleny Głowackiej – Dziedzic opublikowanego w dniu dzisiejszym w serwisach internetowych KancelarieRP oraz rp.pl, w którym Autorka zwraca uwagę na wątpliwości związane z niniejszą regulacją, a także wskazuje na ryzyka, które one generują oraz omawia praktyczne możliwości ich zmitygowania.

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym świadczy usługi doradztwa przy ofertach publicznychobsłudze crowdfundingutransakcji M&A, jak również doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego, świadcząc usługi m. in. w zakresie działalności firm inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów zarządzających aktywami, banków (depozytariuszy), a także w zakresie obsługi sporów sądowych dla podmiotów rynku kapitałowego.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn