KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Projekt rozporządzenia przewidującego zaniechania poboru odsetek za zwłokę naliczonych od zaległości z tytułu PIT

W dniu 20 kwietnia 2020 r. na stronie RCL został opublikowany projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19.

20 kwietnia 2020

Projekt przewiduje zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

W rezultacie przyjęcia niniejszego rozporządzenia, podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy nie zapłacą podatku do 30 kwietnia 2020 r. nie poniosą negatywnych konsekwencji finansowych z tego tytułu, pod warunkiem, że uregulują tę należność w terminie do 1 czerwca 2020 r.

Natomiast, w przypadku gdy podatnik nie zapłaci należnego podatku w terminie do 1 czerwca 2020 r., to od tej części niezapłaconego podatku będzie obowiązany zapłacić odsetki naliczane za cały okres, w którym pozostawał w zwłoce (tj. od 1 maja 2020 r.).

Zaniechaniem zostały objęte należności wynikające z zeznań, o których mowa w art. 45 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38 i PIT-39. Projekt rozporządzenia dotyczy należnego podatku wynikającego z zeznania złożonego za 2019 r., którego termin płatności przypada na 30 kwietnia 2020 r.

Niniejszy projekt stanowi zatem dopełnienie wyjątkowej regulacji, na podstawie której deklaracje PIT za 2019 r. można rozliczyć do końca maja 2020 r.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn