KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Koronawirus a uczestnictwo w organach spółek kapitałowych – praktyczne aspekty

Sytuacja związana z ogłoszeniem stanu epidemii istotnie wpływa na funkcjonowanie spółek prawa handlowego, w tym przede wszystkim organów spółek kapitałowych.

4 maja 2020

Wprowadzone przez rząd ograniczenia związane z przemieszczaniem się spowodowały, że dotychczasowa działalność organów (odbywanie zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, podejmowanie uchwał Zarządu czy też Rad Nadzorczych) została istotnie utrudniona. W celu przeciwdziałania paraliżowi funkcjonowania organów w spółkach kapitałowych, ustawodawca wprowadził zmiany w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505).

Uchwalona Tarcza antykryzysowa, tj. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568) wprowadziła zmiany w Kodeksie spółek handlowych, które dają możliwość:

1)     zdalnego uczestnictwa w zgromadzeniach wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i walnych zgromadzeniach spółek akcyjnych bez konieczności zmiany umowy spółki bądź statutu;

2)     uczestniczenia w posiedzeniu zarządu lub rady nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – w formie telekonferencji lub wideokonferencji;

3)     podejmowania uchwał zarządu lub rady nadzorczej w trybie pisemnym (obiegowym), przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W niniejszym opracowaniu wskazujemy na praktyczne aspekty stosowania zmienionej regulacji dotyczącej funkcjonowania organów spółek. 

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn