KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Q&A dot. rejestru akcjonariuszy

W dniu 12 maja 2020 r. UKNF opublikował odpowiedzi na pytania dot. obowiązków podmiotów nadzorowanych w zakresie prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

12 maja 2020

Urząd udziela odpowiedzi na szereg istotnych zagadnień dot. świadczenia usług z zakresu prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

Urząd m. in. odnosi się do wzbudzającej istotne wątpliwości kwestii postępowania domu maklerskiego w razie powzięcia wątpliwości, co do zgodności z prawem dokumentów lub czynności będących podstawą dokonania wpisu w rejestrze. UKNF wskazuje, iż w takim przypadku dom maklerski nie może uzależnić wpisu od przedstawienia opinii przez spółkę lub osobę żądającą wpisania jej do rejestru, a taka opinia prawna nie może stanowić podstawy wpisu. Urząd zauważa przy tym, iż w określonych okolicznościach opinia prawna może być pomocna  dla dokonania przez dom maklerski oceny stanu faktycznego.

Zlecenie takiej opinii powinno jednak należeć do podmiotu prowadzącego rejestr. Jeżeli opinia potwierdza wątpliwości, podmiot prowadzący rejestr powinien odmówić wpisu, a osoba żądająca wpisu powinna wówczas dochodzić ustalenia swoich praw przed właściwym sądem.

Kosztami sporządzenia opinii na potrzeby dokonania przez dom maklerski oceny stanu faktycznego nie mogą być obciążani akcjonariusze spółki. Urząd nie wyklucza przy tym możliwości obciążenia kosztami sporządzenia opinii spółki. Wymaga to jednak uregulowania zasad ponoszenia takich kosztów w umowie pomiędzy spółką a domem maklerskim.

Urząd potwierdził również, iż prowadzenie rejestru akcjonariuszy nie powinno być utożsamiane z przechowywaniem instrumentów. W rezultacie, dom maklerski nie jest zobowiązany do przekazywania informacji, o których mowa w art. 63 rozporządzenia 2017/565 spółce, bo nie przechowuje ona na jej rzecz instrumentów finansowych.

Q&A dostępny jest pod linkiem.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn