KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Nowe zasady przekazywania sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych do Krajowej Administracji Skarbowej

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 27 ust. 2. Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, które zmienia zasady przekazywania sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania do systemów Krajowej Administracji Skarbowej.

20 marca 2020

Od tego roku, zgodnie z nowymi regulacjami, dokumentację finansową przekazuje się Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej obligatoryjnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. 

Zgodnie z brzmieniem przepisu, nowe zasady nie obejmą podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Obowiązek złożenia sprawozdania z badania nie dotyczy także tych podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

Zwracamy szczególną uwagę na fakt, że zgodnie z przepisami przejściowymi nowe obowiązki obejmą sprawozdania przekazywane od dnia 1 stycznia
2020 r., a tym samym również sprawozdania sporządzone za rok 2019.  

Mając na uwadze powyższe zmiany, Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie BIP nową strukturę logiczną sprawozdań finansowych (schema). Z nowej schemy powinny korzystać wyłącznie jednostki, dla których dotychczas nie opublikowano dedykowanych schem. Jak wskazuje ministerstwo, sprawozdania finansowe zgodne z tą schemą powinny sporządzić m. in. fundusze inwestycyjne, które są równocześnie podatnikami CIT. W takiej bowiem formie będą one zobowiązane złożyć sprawozdanie do Szefa KAS.

Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad stworzeniem dedykowanej schemy skierowanej wyłącznie do funduszy inwestycyjnych. Oddanie tej platformy do użytku przewidywane jest na koniec marca 2020 r.

Jeśli podejrzewasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn