KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

ESMA – publikacja sprawozdania dotyczącego stosowania sankcji i środków administracyjnych na podstawie MAR

W dniu 12 grudnia 2019 r. na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikowano roczne sprawozdanie dotyczące sankcji administracyjnych i karnych, a także innych środków administracyjnych wydanych przez właściwe organy krajowe na podstawie rozporządzenia MAR.

21 lutego 2020

Obowiązek corocznego sporządzania przez ESMA takiego sprawozdania został określony w art. 33 rozporządzenia MAR. 

Opublikowane sprawozdanie zawiera statystyki w zakresie zastosowanych w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej sankcji i środków administracyjnych w zakresie naruszeń zakazu wykorzystywania i bezprawnego ujawniania informacji poufnych (art. 14 rozporządzenia MAR) oraz zakazu manipulacji na rynku (art. 15 rozporządzenia MAR). Naruszenie powyższych przepisów jest karane sankcjami administracyjnymi, które w zależności od wagi naruszenia mogą wynosić do 5 000 000 euro dla osób fizycznych lub do 15 000 000 euro (lub 15% całkowitego rocznego obrotu) dla osób prawnych.

W sprawozdaniu ESMA zestawiono dla celów statystycznych dane zebrane z właściwych organów nadzoru państw członkowskich. W zamieszczonej w sprawozdaniu tabeli zaprezentowano podział na rodzaje naruszenia (naruszenie art. 14, art. 15 rozporządzenia MAR lub inne naruszenia tego aktu prawnego), zastosowane sankcje (administracyjna lub karna) oraz wysokość sankcji, jeśli wystąpiła w formie pieniężnej. Zgodnie z przedstawionymi danymi, w Polsce w 2018 r. nie nałożono żadnych sankcji karnych ani administracyjnych w zakresie naruszeń art. 14, art. 15 lub innych przepisów rozporządzenia MAR. Do krajów, w których odnotowano stosunkowo wysoką liczbę naruszeń przepisów MAR, należą Belgia (łącznie kary w wysokości 587 145€ kary), Grecja (łącznie kary w wysokości 3 920 000€) oraz Holandia.

Jeśli podejrzewasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn