KRWLEGAL rekomendowana w rankingu IFLR1000„Rzeczpospolita” 2022

Planowanie finansowe - Usługi familly office, planowanie sukcesji

Planowanie finansowe (w tym usługa Familly Office) staje się coraz bardziej powszechnym czynnikiem kształtującym podejmowane przez przedsiębiorców decyzje biznesowe.

Planowaniem finansowym nazywamy podejmowane przez przedsiębiorcę w ramach obowiązującego prawa działania zmierzające do obniżenia swoich zobowiązań podatkowych. W przypadku istnienia regulacji stwarzających podatnikowi możliwość wyboru kilku legalnych konstrukcji do osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego, z których każda ma inny wymiar podatkowy, wybór najkorzystniejszego podatkowo rozwiązania nie może być traktowany jako obejście prawa podatkowego.

Na czym polega planowanie sukcesji?

Planowanie sukcesji to świadome zarządzanie przyszłością majątku swojej firmy. Odgrywa istotną rolę w rozwoju przedsiębiorstwa, daje możliwość optymalnej zmiany pokoleniowej.

To zmiana mająca złożony i wielowątkowy charakter. Celem planowania sukcesji jest umożliwienie wymiany pokoleniowej w firmie, jak również zapobieganie ewentualnym trudnościom mogącym się pojawić na wypadek śmierci jej właściciela. Pozwala to na zapewnienie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Nasza oferta obejmuje pomoc w planowaniu sukcesji

Odpowiednio przeprowadzona sukcesja zapewnia ochronę przedsiębiorstwa, jego wartości i składników, również w momencie gdy zabraknie kluczowej osoby spajającej wszystkie ogniwa w firmie.

Kancelaria Krzysztof Rożko i Wspólnicy specjalizuje się w usługach doradztwa przy opracowywaniu przejrzystych i bezpiecznych wehikułów zarządzania majątkiem i planowaniem sukcesji pokoleniowej, polegających w szczególności na podejmowaniu działań umożliwiających optymalne wykorzystywanie dostępnych źródeł finansowania.

Nasi eksperci zapewniają, zarówno inwestorom, jak i przedsiębiorcom poszukującym kapitału zewnętrznego umożliwiającego dalszy rozwój przedsięwzięcia, optymalny wybór formy i struktury biznesu, dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.

Zespół KRWLEGAL doradza również przy przekształceniach i reorganizacji istniejących przedsięwzięć, wykorzystując przy tym krajowe i zagraniczne instrumenty planowania finansowego.

Wykorzystujemy bezpieczne wehikuły inwestycyjne, w tym konstrukcje oparte o ASI (Alternatywną Spółkę Inwestycyjną) lub funduszami zamkniętymi, w doradztwie prywatnym klientom (Private Clients) oraz dla przedsiębiorstw (Corporate Clients).

Usługi family office - skorzystaj ze wsparcia profesjonalistów 

Usługi family office są cennym narzędziem w zakresie zarządzania majątkiem zamożnych rodzin, gdzie nadrzędnym celem jest interes rodzinny. Skupiają się na ochronie oraz codziennym wsparciu. Mają za zadanie zapewnić efektywny wzrost zgromadzonego majątku.

Usługa family office opiera się na długotrwałych relacjach, które zmierzają do przekształcenia kapitału w fundament wielopokoleniowej struktury rodzinnej, który zapewni poczucie bezpieczeństwa i możliwości rozwoju następnym pokoleniom.

W ramach struktury zintegrowanego doradztwa wspieramy od strony prawnej usługę family office profesjonalizujemy procesy zarządzania majątkiem prywatnym i sprawozdawczości, wspieramy koordynację  usług, przygotowujemy analizy ryzyk i trendów -  celem uporządkowania i ochrony dotychczasowego majątku osobistego i rodzinnego.

Zespół Kancelarii opracowuje plany transferów międzypokoleniowych oraz wsparcie w realizacji długotrwałych celów rodziny.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn