KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

W "Gazecie Giełdy Parkiet" z dnia 27 lipca 2017 r., w artykule Jana Morbiato pojawiła się wypowiedź prawnika naszej kancelarii - Mariusza Białego, na temat projektów zmian ustawowych wdrażających unijną dyrektywę MiFID II.

25 lipca 2017

Fragment artykułu:

"TFI czeka prawdziwa rewolucja. – Po pierwsze, z początkiem 2019 r. minister finansów zyska kompetencję, aby – po zasięgnięciu opinii KNF – określić w drodze rozporządzenia maksymalne stawki opłaty stałej za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi otwartymi (FIO)i specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi(SFIO) (art. 8 ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw) – zwraca uwagę Mariusz Biały, prawnik w kancelarii KRW Legal".

Czytaj więcej - www.parkiet.com

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn