KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

„Rejestracja spółek komandytowo-akcyjnych”

W dniu 28 czerwca 2019 roku na łamach gazety „Rzeczpospolita” ukazał się artykuł „Rejestracja spółek komandytowo-akcyjnych” autorstwa prawników z naszej Kancelarii – doktoranta Dawida Marciniaka oraz Wspólnika Kancelarii radcy prawnego Mariusza Bagińskiego.

28 czerwca 2019

Autorzy skoncentrowali swoją uwagę na wprowadzenie do polskiego systemu spółek spółki komandytowo-akcyjnej jako hybryda spółki kapitałowej i osobowej. W artykule podjęto problematyczne kwestie pojawiające się przy stosowaniu przepisów związanych z działalnością tego rodzaju spółek. Prawnicy pochylili się również nad alternatywnymi rozwiązaniami sytuacji patowych wykreowanych przez brak podmiotowości prawnej na etapie rejestracji z uwzględnieniem praktyki sądów rejestrowych. Zwrócili także uwagę na wygodę powyższej formy prowadzenia działalności inwestycyjnej oraz płynące z niej korzyści.

Fragment artykułu:

Komplikacje mogą pojawić się już na etapie rejestracji spółki komandytowo-akcyjnej. Zgodnie z art. 320 k.s.h., do wniosku o zarejestrowanie spółki akcyjnej, należy dołączyć potwierdzony przez bank lub firmę inwestycyjną dowód wpłaty na akcje, dokonanej na rachunek spółki w organizacji. Przepis ten powinien być odpowiednio stosowany do spółek komandytowo-akcyjnych na podstawie art. 126 § 1 tego kodeksu i często sądy rejestrowe kierując się literalną wykładnią żądają od założycieli spółki okazania takiego dokumentu.(…)”.

 

Więcej szczegółów dotyczących powyższego artykułu można znaleźć również bezpośrednio na stronie:

https://www.rp.pl/Firma/306289990-Rejestracja-spolek-komandytowo-akcyjnych.html

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn