KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Arkadiusz Zbyrowski wspólnikiem w KRWLEGAL - LEGALWELL

Radca prawny Arkadiusz Zbyrowski dołączył do grona wspólników Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna, specjalizującej się w kompleksowym doradztwie dla biznesu, w szczególności w prawie funduszy inwestycyjnych, instytucji finansowych, prawie spółek, transakcjach M&A.

8 maja 2020

Nasz nowy wspólnik swoją przygodę z rynkiem kapitałowym rozpoczął w 2005 r. gdy jako pracownik Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (a następnie Komisji Nadzoru Finansowego) odpowiadał za prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym opiniowanie wniosków dotyczących udzielenia zezwoleń na prowadzenie działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, utworzenia funduszy inwestycyjnych, zatwierdzenia prospektów emisyjnych oraz notyfikacji zagranicznych funduszy inwestycyjnych i udzielania zezwoleń dla podmiotów prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa. Następnie w latach 2007 – 2015 współpracował z jedną z warszawskich kancelarii specjalizującą się w obsłudze podmiotów rynku kapitałowego, świadcząc pomoc prawną w zakresie tworzenia i funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, w tym także funduszy zagranicznych typu UCITS oraz dystrybutorów jednostek uczestnictwa.

W swojej praktyce zawodowej brał udział w uzyskaniu zezwolenia dla trzech towarzystw funduszy inwestycyjnych, utworzeniu kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych i notyfikacji działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kilku funduszy zagranicznych z dużych grup kapitałowych. Pełnił funkcję inspektora nadzoru w kilku towarzystwach funduszy inwestycyjnych, a także odpowiadał za wdrożenie w nich odpowiednich regulacji wewnętrznych.

W ramach KRWLEGAL - LEGALWELL doradza podmiotom rynku finansowego, reprezentuje je przed organami administracyjnymi, w tym Komisją Nadzoru Finansowego i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w ramach postępowań kontrolnych, udzielania zezwoleń czy nałożenia sankcji administracyjnych. Skutecznie wspiera prawne aspekty działalności przedsiębiorstw w obszarze w windykacji i restrukturyzacji wierzytelności. Prowadzi szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym ze zmianą uregulowań prawnych na rynku funduszy inwestycyjnych oraz pomaga wdrożyć je w praktyce.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn