Krzysztof Rożko

 • Attorney-at-law
 • Managing Partner
 • Languages: English, Russian
 • Member of the Regional Chamber of Legal Counsels in Warsaw
 • Graduated from the Faculty of Law and Administration, University of Warsaw
 • Founder, partner and legal counsel of the Krzysztof Rożko i Wspólnicy law firm
Dowiedz się więcej
 • Attorney-at-law
 • Managing Partner
 • Languages: English, Russian
 • Member of the Regional Chamber of Legal Counsels in Warsaw
 • Graduated from the Faculty of Law and Administration, University of Warsaw
 • Founder, partner and legal counsel of the Krzysztof Rożko i Wspólnicy law firm

Involved in the capital market since the beginning of his professional career. Prior to starting his professional practice, Mr Rożko was Director of Legal Department with one of the largest fund management companies. As part of his professional responsibilities, Krzysztof Rożko supervised and coordinated the work of a team of lawyers providing comprehensive services to fund management companies and investment funds, including property and securitisation transactions, consultancy for company transformation and reogranisation projects, acquisition and sale of companies, and handling of private equity investments.

Previously, Mr Rożko was for more than 6 years gaining his professional experience at the Office of the Polish Securities and Exchange Commission (now renamed to the Polish Financial Supervision Authority), at the Department of Investment Funds, where he was, among others, the Chief Expert for Regulatory and Systemic Affairs. His responsibilities included the granting of authorisations related to the operation of fund management companies and investment funds, giving answers and explanations to public and private institutions on matters related to the operation of the capital market, as well as working together with competent authorities supervising the operation of mutual investment institutions in other countries. He took part in drafting and updating many pieces of legislation.

Prior to his work at the Office of the Polish Securities and Exchange Commission, Mr Krzysztof Rożko was a lawyer with one of the biggest Polish law firms where he managed ongoing traffic of clients, drafted legal opinions, court pleadings, proposals for legislation, and handled independently one of companies managing a national investment fund. Mr Rożko graduated from the Faculty of Law and Administration, University of Warsaw, with “very good” mark, and successfully defended his master thesis under scientific guidance from Dr M. Modrzejewska, “The Legal Characteristics and Specifics of Operation of a Fund Management Company as the Governing Body of the Investment Fund”.

Krzysztof Rożko authored numerous expert publications on legal matters with emphasis on legal aspects of the operation of investment funds and the capital markets, in particular debt securitisation. His contributions were published in leading magazines and newspapers, includingGazeta Giełdy Parkiet and Gazeta Prawna. He was a speaker at many training courses, conferences and seminars discussing the operation of investment funds and the capital market.

Krzysztof Rożko contributes to the training of legal apprentices and legal counsels held by the Regional Chamber of Legal Counsels at Warsaw for the law of capital markets.

 • aplikant
 • języki: angielski, rosyjski
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii w Warszawie.
 • Ukończył Podyplomowe Studia Prawa Rynku Kapitałowego na Wydziale Prawa i Administracij Uniwersytetu Warszawskiego

Michał Kret jest prawnikiem specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki funduszy inwestycyjnych.

Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywał doświadczenie zawodowe podczas ponad 2 letniej pracy w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych Komisji Nadzoru Finansowego. Podczas pracy w Komisji zajmował się głównie opiniowaniem wniosków dotyczących udzielenia zgód i zezwoleń w zakresie funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Do jego obowiązków należało również przygotowywanie opinii,

projektów odpowiedzi i wyjaśnień na pytania kierowane przez podmioty prywatne do Komisji. Michał Kret ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem jego pracy magisterskiej było zagadnienie wrogiego przejęcia spółki akcyjnej oraz możliwych metod obrony przed takim przejęciem. Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zakończył obroną pracy pod tytułem „Emisja obligacji jako forma finansowania działalności przedsiębiorstwa”.

 • aplikant
 • języki: angielski, rosyjski
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii w Warszawie.
 • Ukończył Podyplomowe Studia Prawa Rynku Kapitałowego na Wydziale Prawa i Administracij Uniwersytetu Warszawskiego

Michał Kret jest prawnikiem specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki funduszy inwestycyjnych.

Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywał doświadczenie zawodowe podczas ponad 2 letniej pracy w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych Komisji Nadzoru Finansowego. Podczas pracy w Komisji zajmował się głównie opiniowaniem wniosków dotyczących udzielenia zgód i zezwoleń w zakresie funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Do jego obowiązków należało również przygotowywanie opinii,

projektów odpowiedzi i wyjaśnień na pytania kierowane przez podmioty prywatne do Komisji. Michał Kret ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem jego pracy magisterskiej było zagadnienie wrogiego przejęcia spółki akcyjnej oraz możliwych metod obrony przed takim przejęciem. Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zakończył obroną pracy pod tytułem „Emisja obligacji jako forma finansowania działalności przedsiębiorstwa”.

 • aplikant
 • języki: angielski, rosyjski
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii w Warszawie.
 • Ukończył Podyplomowe Studia Prawa Rynku Kapitałowego na Wydziale Prawa i Administracij Uniwersytetu Warszawskiego

Michał Kret jest prawnikiem specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki funduszy inwestycyjnych.

Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywał doświadczenie zawodowe podczas ponad 2 letniej pracy w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych Komisji Nadzoru Finansowego. Podczas pracy w Komisji zajmował się głównie opiniowaniem wniosków dotyczących udzielenia zgód i zezwoleń w zakresie funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Do jego obowiązków należało również przygotowywanie opinii,

projektów odpowiedzi i wyjaśnień na pytania kierowane przez podmioty prywatne do Komisji. Michał Kret ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem jego pracy magisterskiej było zagadnienie wrogiego przejęcia spółki akcyjnej oraz możliwych metod obrony przed takim przejęciem. Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zakończył obroną pracy pod tytułem „Emisja obligacji jako forma finansowania działalności przedsiębiorstwa”.

 • aplikant
 • języki: angielski, rosyjski
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii w Warszawie.
 • Ukończył Podyplomowe Studia Prawa Rynku Kapitałowego na Wydziale Prawa i Administracij Uniwersytetu Warszawskiego

Michał Kret jest prawnikiem specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki funduszy inwestycyjnych.

Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywał doświadczenie zawodowe podczas ponad 2 letniej pracy w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych Komisji Nadzoru Finansowego. Podczas pracy w Komisji zajmował się głównie opiniowaniem wniosków dotyczących udzielenia zgód i zezwoleń w zakresie funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Do jego obowiązków należało również przygotowywanie opinii,

projektów odpowiedzi i wyjaśnień na pytania kierowane przez podmioty prywatne do Komisji. Michał Kret ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem jego pracy magisterskiej było zagadnienie wrogiego przejęcia spółki akcyjnej oraz możliwych metod obrony przed takim przejęciem. Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zakończył obroną pracy pod tytułem „Emisja obligacji jako forma finansowania działalności przedsiębiorstwa”.

<
 • prawnik
 • języki: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej
 • uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Mariusz Biały specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki funduszy inwestycyjnych), prawie handlowym i finansowym. Z rynkiem kapitałowym związany jest od 2003 r. Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywał doświadczenie w największych instytucjach finansowych działających na polskim rynku, w tym w towarzystwach funduszy inwestycyjnych.

Mariusz Biały ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego broniąc pracę magisterską poświęconą zagadnieniom wymiany handlowej na jednolitym rynku wewnętrznym UE. Studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej prowadzone przez Katedrę Zarządzania Projektami zakończył obroną pracy dyplomowej pod tytułem „Zarządzanie projektami w procesie tworzenia funduszy inwestycyjnych - zagadnienia wybrane” (ocena pracy: celujący). Obecnie jako uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi badania poświęcone polskim i zagranicznym regulacjom prawnym dotyczącym instytucji wspólnego inwestowania.

<
 • prawnik
 • języki: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej
 • uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Mariusz Biały specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki funduszy inwestycyjnych), prawie handlowym i finansowym. Z rynkiem kapitałowym związany jest od 2003 r. Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywał doświadczenie w największych instytucjach finansowych działających na polskim rynku, w tym w towarzystwach funduszy inwestycyjnych.

Mariusz Biały ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego broniąc pracę magisterską poświęconą zagadnieniom wymiany handlowej na jednolitym rynku wewnętrznym UE. Studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej prowadzone przez Katedrę Zarządzania Projektami zakończył obroną pracy dyplomowej pod tytułem „Zarządzanie projektami w procesie tworzenia funduszy inwestycyjnych - zagadnienia wybrane” (ocena pracy: celujący). Obecnie jako uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi badania poświęcone polskim i zagranicznym regulacjom prawnym dotyczącym instytucji wspólnego inwestowania.

 • Counsel
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
 • Magister filologii angielskiej
 • Stypendystka Erasmus na Wydziale Prawa Universität Regensburg w RFN
 • Absolwentka British Law Centre oraz Center for American Law Studies
 • języki: angielski (doświadczenie w tłumaczeniach prawniczych)

Zuzanna Szmelter specjalizuje się w obsłudze inwestycji budowalnych oraz prowadzeniu sporów gospodarczych, sądowych i arbitrażowych. Od 2005 r. reprezentuje klientów w postępowaniach spornych, dotyczących m.in. skomplikowanych spraw o wielowątkowym charakterze. Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywała doświadczenie m.in. w jednej z renomowanych kancelarii prawnych oraz w spółce publicznej działającej w sektorze budownictwa, w której kierowała zespołem radców prawnych zajmujących się prowadzeniem sporów sądowych oraz sporów o udzielenie zamówień publicznych. W ramach swojej praktyki reprezentuje klientów zarówno na etapie przedprocesowym, jak i na etapie sporów sądowych i  arbitrażowych. Prowadziła liczne postępowania dotyczące m.in. inwestycji infrastrukturalnych, przemysłowych i kubaturowych, dotyczące nieruchomości, własności przemysłowej, prawa lotniczego, w tym odszkodowań za katastrofy lotnicze, odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów spółek, a także spory pokartelowe, korporacyjne, związane z naruszeniami prawa konkurencji, z elementem zagranicznym, w tym dotyczące wykonywania w Polsce zagranicznych orzeczeń sądowych, a także spory z zakresu ochrony dóbr osobistych, prawa pracy i zamówień publicznych. Brała udział w postępowaniach wyjaśniających dotyczących działania na szkodę spółki, nadużywania uprawnień, wyprowadzania majątku, korupcji i innego rodzaju nadużyć. Uczestniczy również w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności działających w sektorze budownictwa.

Zuzanna Szmelter ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Prowadziła badania prawno-porównawcze zakończone pracą magisterską pt.: „Błąd w prawie umów w angielskim i amerykańskim common law”.

 • Counsel
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
 • Magister filologii angielskiej
 • Stypendystka Erasmus na Wydziale Prawa Universität Regensburg w RFN
 • Absolwentka British Law Centre oraz Center for American Law Studies
 • języki: angielski (doświadczenie w tłumaczeniach prawniczych)

Zuzanna Szmelter specjalizuje się w obsłudze inwestycji budowalnych oraz prowadzeniu sporów gospodarczych, sądowych i arbitrażowych. Od 2005 r. reprezentuje klientów w postępowaniach spornych, dotyczących m.in. skomplikowanych spraw o wielowątkowym charakterze. Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywała doświadczenie m.in. w jednej z renomowanych kancelarii prawnych oraz w spółce publicznej działającej w sektorze budownictwa, w której kierowała zespołem radców prawnych zajmujących się prowadzeniem sporów sądowych oraz sporów o udzielenie zamówień publicznych. W ramach swojej praktyki reprezentuje klientów zarówno na etapie przedprocesowym, jak i na etapie sporów sądowych i  arbitrażowych. Prowadziła liczne postępowania dotyczące m.in. inwestycji infrastrukturalnych, przemysłowych i kubaturowych, dotyczące nieruchomości, własności przemysłowej, prawa lotniczego, w tym odszkodowań za katastrofy lotnicze, odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów spółek, a także spory pokartelowe, korporacyjne, związane z naruszeniami prawa konkurencji, z elementem zagranicznym, w tym dotyczące wykonywania w Polsce zagranicznych orzeczeń sądowych, a także spory z zakresu ochrony dóbr osobistych, prawa pracy i zamówień publicznych. Brała udział w postępowaniach wyjaśniających dotyczących działania na szkodę spółki, nadużywania uprawnień, wyprowadzania majątku, korupcji i innego rodzaju nadużyć. Uczestniczy również w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności działających w sektorze budownictwa.

Zuzanna Szmelter ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Prowadziła badania prawno-porównawcze zakończone pracą magisterską pt.: „Błąd w prawie umów w angielskim i amerykańskim common law”.

 • aplikant radcowski
 • język: angielski
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Katarzyna Serwin jest prawnikiem w naszej Kancelarii zajmującym się zagadnieniami związanymi z prawem cywilnym,  handlowym oraz sporami sądowymi.

Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii przez ponad dwa lata zdobywała doświadczenie w jednej z warszawskich kancelarii radcowskich specjalizującej się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz prawie pracy. Wspierała kancelarię w bieżącej obsłudze prawnej krajowych oraz zagranicznych przedsiębiorstw, w szczególności w sprawach związanych z sądowym oraz pozasądowym rozwiązywaniem sporów.

W 2018 roku ukończyła  z oceną bardzo dobrą studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc pracę magisterską związaną z problematyką przesłuchania w polskiej procedurze karnej. W trakcie studiów działała w Klinice Prawa przy Uniwersytecie Warszawskim, zajmującej się nieodpłatnym udzielaniem porad prawnych.

 • aplikant radcowski
 • język: angielski
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Katarzyna Serwin jest prawnikiem w naszej Kancelarii zajmującym się zagadnieniami związanymi z prawem cywilnym,  handlowym oraz sporami sądowymi.

Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii przez ponad dwa lata zdobywała doświadczenie w jednej z warszawskich kancelarii radcowskich specjalizującej się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz prawie pracy. Wspierała kancelarię w bieżącej obsłudze prawnej krajowych oraz zagranicznych przedsiębiorstw, w szczególności w sprawach związanych z sądowym oraz pozasądowym rozwiązywaniem sporów.

W 2018 roku ukończyła  z oceną bardzo dobrą studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc pracę magisterską związaną z problematyką przesłuchania w polskiej procedurze karnej. W trakcie studiów działała w Klinice Prawa przy Uniwersytecie Warszawskim, zajmującej się nieodpłatnym udzielaniem porad prawnych.

 • adwokat
 • języki: angielski
 • ukończyła aplikację sądową prowadzoną w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • uczestniczy w skorelowanym seminarium doktoranckim, prowadzonym przez Prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego (Zakład Prawa Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej) oraz Prof. dr hab. Irenę Lipowicz (UKSW), praca badawcza z zakresu roszczeń związanych z nacjonalizacją nieruchomości
 • adwokat
 • języki: angielski
 • ukończyła aplikację sądową prowadzoną w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • uczestniczy w skorelowanym seminarium doktoranckim, prowadzonym przez Prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego (Zakład Prawa Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej) oraz Prof. dr hab. Irenę Lipowicz (UKSW), praca badawcza z zakresu roszczeń związanych z nacjonalizacją nieruchomości

Beata Stańska

Attorney-at-law trainee

download VCARD download CV

Beata Bielińska

Administrative Manager

download VCARD download CV