KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Obsługa crowdfundingu

Kancelaria Prawna KRWLEGAL świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz podmiotów zaangażowanych w finansowanie przedsięwzięć gospodarczych, tj. zarówno obsługę podmiotów poszukujących finansowania przedsięwzięć gospodarczych w formie emisji papierów wartościowych lub pozyskania finansowania dłużnego, jak również obsługę platform finansowania społecznościowego.

Podmiotom poszukującym finansowania społecznościowego oferujemy w szczególności wsparcie w zakresie ustalenia struktury finansowania, przygotowania dokumentacji emisyjnej, dokumentacji związanej z udzieleniem pożyczek, ustanowieniem zabezpieczeń, przygotowaniem dokumentu informacyjnego czy arkusza kluczowych informacji. Pomagamy w rejestracji akcji w rejestrze przedsiębiorców, wpisaniu emisji do rejestru akcjonariuszy oraz zgłoszeniu oferty publicznej do systemu ewidencji akcji prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Emitentom zapewniamy również kompleksowe wsparcie w zakresie przekształcenia formy prowadzenia działalności w spółkę akcyjną.

Doradzamy podmiotom, zamierzającym prowadzić platformy finansowania społecznościowego, w dostosowaniu prowadzonej działalności do wymogów rozporządzenia ECSP. Wspieramy zarówno na etapie opracowania koncepcji prowadzonej działalności, jak i przygotowujemy niezbędne regulaminy oraz procedury (m.in. procedurę zarządzania konfliktami interesów, regulamin kontroli wewnętrznej, procedurę outsourcingu, rozpatrywania skarg klientów itd.). Reprezentujemy również podmioty przed Komisją Nadzoru Finansowego w ramach postępowania o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności, jako dostawca usług finansowania społecznościowego.

Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie w obsłudze projektów finansowania społecznościowego na rzecz emitentów, a także na rzecz instytucji finansowych, w zakresie reprezentowania ich w postępowaniach licencyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz innymi organami administracji publicznej.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn