KRWLEGAL wielokrotnie rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Radca prawny lub aplikant – prawo korporacyjne

Wymagania:

  

 • rzetelność, sumienność, dokładność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • bardzo dobra znajomość prawa cywilnego oraz prawa handlowego,
 • kreatywność oraz zdolności analityczne,
 • bardzo dobra organizacja prac, w tym umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista oraz komunikatywność;
 • bardzo dobra lub biegła znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne przygotowywanie pism oraz ich tłumaczenie,
 • ukończona aplikacja lub rozpoczęty co najmniej II rok aplikacji,
 • umiejętność pracy w środowisku Word, Excel oraz obsługa maszyn biurowych,

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie - połączone z zainteresowaniem - w zakresie prawa rynku kapitałowego, w szczególności w projektach upubliczniania spółek i przygotowywaniu prospektów emisyjnych związanych z emisją papierów wartościowych i M&A,
 • ukończone kursy lub studia podyplomowe z zakresu prawa spółek lub prawa rynku kapitałowego,
 • znajomość regulacji prawa rynku kapitałowego, w tym Rozporządzenia Prospektowego, Ustawy o Obrocie, Ustawy o Ofercie;

Oferujemy:

 • bardzo dobre warunki współpracy uzależnione od  doświadczenia, stopnia samodzielności oraz osiąganych wyników
 • współpracę w ramach prężnie rozwijającej się kancelarii w młodym, dynamicznym zespole
 • możliwość rozwoju zawodowego w strukturach Kancelarii
 • pakiet opieki medycznej

CV zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)” należy kierować elektronicznie na adres: biuro@krwlegal.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 ww. rozporządzenia, informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych podanych w toku procesu rekrutacji jest: Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k., z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 9, biuro@krwlegal.pl, +48 22 29 50 940,
 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko opisane w ogłoszeniu o pracę, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby biorącej udział w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia),
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym: podmioty świadczące usługi informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów na rzecz Administratora.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres maksymalnie 3 miesięcy od daty ich wpływu do Kancelarii, nie dłużej jednak niż do zakończeniu procesu rekrutacji,
 5. Osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także wniesienia skargi na Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 6. Nadto, osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Żądanie usunięcia danych lub cofnięcie ww. zgody oznacza rezygnację z udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie danych,
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uwzględnienia kandydata w procesie rekrutacji,
 8. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

20 września 2021

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn