KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Prawnik prawo rynku kapitałowego / doradca regulacyjny

Opis stanowiska:

 • Bieżąca obsługa prawno – regulacyjna podmiotów rynku kapitałowego – w szczególności firm inwestycyjnych, ale także towarzystw funduszy inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, podmiotów działających jako zarządzający alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi.
 • Udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
  Projekty regulacyjne z obszaru Fin-Tech – w tym projekty związane z programem Innovaton Hub przy UKNF.
 • Projekty wdrożenia zmian regulacyjnych i dostosowań do zmieniających się regulacji rynku kapitałowego, ale także oczekiwań nadzorczych.
 • Projekty wsparcia podmiotów nadzorowanych w zakresie inspekcji Komisji Nadzoru Finansowego, procesu Badania i Oceny Nadzorczej.
 • Projekty dokapitalizowania pomiotów nadzorowanych – w tym z wykorzystaniem innowacyjnych instrumentów finansowych.
 • Projekty regulacyjne związane z architekturą inwestycyjną w oparciu o środki NCBR oraz PFR.
 • Projekty regulacyjne związane z systemami zarządzania ryzykiem w instytucjach rynku kapitałowego.
 • Projekty szkoleniowe w obszarze rynku kapitałowego – prowadzimy szkolenia zarówno dla Klientów, jak i w ramach branżowych spotkań.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze.
 • Min. 2 lata doświadczenia w zakresie związanym z obrotem instrumentami finansowymi (zdobywane w podmiotach nadzorowanych, urzędach lub kancelariach prawnych / firmach doradczych).
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym analizę aktów prawnych oraz podstawową korespondencję biznesową.
 • Uprawnienia zawodowe lub aplikacja prawnicza nie są wymogiem koniecznym, mile widziane natomiast dodatkowe wykształcenie lub doświadczenie o profilu finansowo – ekonomicznym.

Oferujemy:

 • Konkurencyjne wynagrodzenie (formuła B2B) – ustalane w oparciu o doświadczenie i kompetencje.
 • Zespół praktyki firm inwestycyjnych tworzą wyłącznie młodzi (przynajmniej tak się czują) specjaliści z doświadczeniem zdobytym w podmiotach regulowanych, Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego oraz kancelariach prawnych.
 • Zajmujemy się ściśle zagadnieniami regulacyjnym związanymi z obrotem instrumentami finansowymi i zagadnieniami regulacyjnymi. Uważamy, że tylko takie podejście pozwala na realną specjalizację i uzyskanie twardych kompetencji w obszarze regulacyjnym. Takie doświadczenie i specjalizację proponujemy właśnie Tobie.
 • Jesteśmy skoncentrowani na rezultatach naszej pracy – chcemy dostarczać Klientom usługi wysoce specjalistyczne i wysokiej jakości, w zmieniającym się turbulentnie otoczeniu prawnym. Nie jest naszym priorytetem natomiast tworzenie otoczki prawniczego nadęcia, więc poza spotkaniami z Klientami mamy dość swobodny dress-code i używamy w pracy w zespole słów powszechnie uznawanych za obelżywe. Z Klientami budujemy przyjacielskie relacje, staramy się być traktowani jak członkowie zespołów Klientów.
 • Pracujemy ciężko i jesteśmy skoncentrowani na maksymalnie efektywnej pracy od rana do późnego popołudnia i zachowaniu work life balance – aby nie kończyć pracy późnymi wieczorami lub w weekendy.
 • Pracujemy w fajnej lokalizacji w centrum Warszawy, w komfortowych pokojach. Zapomnij o open – space’ach.

CV zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)” należy kierować elektronicznie na adres: biuro@krwlegal.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 ww. rozporządzenia, informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych podanych w toku procesu rekrutacji jest: Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k., z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 9, biuro@krwlegal.pl, +48 22 29 50 940,
 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko opisane w ogłoszeniu o pracę, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby biorącej udział w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia),
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym: podmioty świadczące usługi informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów na rzecz Administratora.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres maksymalnie 3 miesięcy od daty ich wpływu do Kancelarii, nie dłużej jednak niż do zakończeniu procesu rekrutacji,
 5. Osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także wniesienia skargi na Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 6. Nadto, osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Żądanie usunięcia danych lub cofnięcie ww. zgody oznacza rezygnację z udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie danych,
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uwzględnienia kandydata w procesie rekrutacji,
 8. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11 lipca 2019

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn