KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Opis stanowiska:

 • zadania praktykanta będą się koncentrowały na wsparciu zespołu procesowego, analizie i sporządzaniu projektów dokumentów zarówno z zakresu prawa procesowego, jak również dotyczących bieżącej obsługi korporacyjnej Klientów Kancelarii.

Poszukujemy praktykantki / praktykanta IV lub V roku studiów prawniczych:

 • który dzięki współpracy z Kancelarią będzie realizował swoje zawodowe pasje nie tylko w obszarze prawa procesowego, ale również w innych dziedzinach prawa, w których specjalizuje się Kancelaria;
 • dla którego praktyczna nauka wykonywania zawodu prawnika będzie wyzwaniem dającym satysfakcję;
 • który będzie podchodził do swojej pracy zawodowej z takim zaangażowaniem i zapałem, z jakim robią to każdego dnia pozostali członkowie Zespołu Procesowego;
 • który będzie potrafił pracować zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim;
 • dla którego nie są straszne ani formuły w Excelu, ani urządzenia biurowe;

Oferujemy:

 • płatną praktykę w czasie ruchomym umożliwiającym uczestniczenie w zajęciach uniwersyteckich;
 • możliwość rozwoju zawodowego w strukturach.
 • pakiet medyczny.

CV zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)” należy kierować elektronicznie na adres: biuro@krwlegal.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 ww. rozporządzenia, informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych podanych w toku procesu rekrutacji jest: Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k., z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 9, biuro@krwlegal.pl, +48 22 29 50 940,
 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko opisane w ogłoszeniu o pracę, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby biorącej udział w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia),
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym: podmioty świadczące usługi informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów na rzecz Administratora.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres maksymalnie 3 miesięcy od daty ich wpływu do Kancelarii, nie dłużej jednak niż do zakończeniu procesu rekrutacji,
 5. Osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także wniesienia skargi na Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 6. Nadto, osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Żądanie usunięcia danych lub cofnięcie ww. zgody oznacza rezygnację z udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie danych,
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uwzględnienia kandydata w procesie rekrutacji,
 8. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

19 września 2019

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn