KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Trwają konsultacje dotyczące obowiązku ujawniania informacji o produktach i usługach finansowych

W ramach prowadzonych konsultacji publicznych Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru opublikował w dniu 23 kwietnia dokument konsultacyjny mający na celu zebranie opinii na temat regulacyjnych standardów technicznych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

22 maja 2020

Rozporządzenie 2019/2088 nakłada na uczestników rynku finansowego, którzy świadczą usługi doradztwa inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, wymóg publikowania na piśmie strategii wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz zapewniania przejrzystości takiego wprowadzania do działalności. Ponadto powyższe rozporządzenie przewiduje obowiązek publikacji przez te podmioty informacji na temat stosowanych strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, a także w ramach świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego.

Uzupełniająco wskazujemy, iż pojęcie „ryzyka dla zrównoważonego rozwoju” zostało w treści Rozporządzenia 2019/2088 zdefiniowane bardzo szeroko, ponieważ oznacza ono każdą sytuację lub warunki związane z zarządzaniem, które mogłyby mieć negatywny wpływ na wartość inwestycji. Oznacza to, że nowe obowiązki potencjalnie obejmą szeroki wachlarz podmiotów.

Przypominamy, iż wymóg realizacji pierwszych obowiązków informacyjnych wskazanych w treści Rozporządzenia 2019/2088 wejdzie w życie w dniu 10 marca 2021 r. zaś kolejne wymogi zaczną obowiązywać 1 stycznia 2022 r.

Opublikowany na stronie ESMA dokument konsultacyjny zawiera szereg pytań skierowanych do uczestników rynku finansowego oraz projekt regulacyjnych standardów technicznych, włącznie ze wzorem ujawnień informacji na stronach internetowych w zakresie niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych. Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w konsultacjach powinny zgłaszać swoje uwagi na specjalnym formularzu zamieszczonym na stronie internetowej ESMA. 

Odpowiedzi na konsultacje należy przesłać do 1 września 2020 r.

Do wzięcia udziału w konsultacjach zachęca również Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. W komunikacje opublikowanym 30 kwietnia na stronie internetowej nadzorcy UKNF przypomina, iż regulacyjne standardy techniczne będą określać obowiązki informacyjne uczestników rynku finansowego objętych wspomnianym Rozporządzeniem 2019/2088.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn